Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 22.3.2005

Työllisyys lisääntyi helmikuussa 2005

Työllisiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan helmikuussa 2 348 000 eli 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,7 prosenttia, kun se vuoden 2004 helmikuussa oli 65,6 prosenttia. Vuoden 2004 helmikuuhun verrattuna työllisyys lisääntyi teollisuudessa, rakentamisessa, liike-elämän palveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Työpaikat vähentyivät kuljetuksessa, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä koulutuksessa.

Työvoimaan kuulumattomia oli helmikuussa 1 357 000 eli 38 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun se edellisen vuoden helmikuussa oli 9,0 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2/2004 - 2/2005, tuhatta henkeä

  Helmikuu 2005 Helmikuu 2004 MUUTOS, %
2/04 - 2/05
Työlliset yhteensä 2 348 2 308 1,7
Työllisyysaste, % 66,7 65,6 1,1 2
Työttömät 1 237 229 3,5
Työttömyysaste, % 9,2 9,0 0,2 2
Työvoima yhteensä 2 585 2 537 1,9
Työvoimaosuus, % 65,6 64,5 1,1 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 357 1 395 -2,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Lehdistötiedote

Lähde: Työvoimatutkimus 2004, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 22.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/02/tyti_2005_02_2005-03-22_tie_001.html