Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2019, syyskuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2004/ 2 2 353 233 289 9,0 21,3
2004/ 3 2 353 234 290 9,0 21,0
2004/ 4 2 354 235 290 9,1 20,9
2004/ 5 2 356 236 290 9,1 20,8
2004/ 6 2 361 236 290 9,1 20,7
2004/ 7 2 366 234 289 9,0 20,7
2004/ 8 2 370 232 288 8,9 20,7
2004/ 9 2 372 231 286 8,9 20,8
2004/10 2 373 230 286 8,8 20,9
2004/11 2 374 229 285 8,8 21,0
2004/12 2 377 229 284 8,8 20,9
2005/ 1 2 380 228 282 8,7 20,8
2005/ 2 2 385 226 280 8,7 20,7
2005/ 3 2 390 223 278 8,5 20,6
2005/ 4 2 393 220 277 8,4 20,5
2005/ 5 2 394 218 277 8,3 20,4
2005/ 6 2 394 216 276 8,3 20,3
2005/ 7 2 396 215 275 8,2 20,1
2005/ 8 2 401 214 274 8,2 19,8
2005/ 9 2 407 213 273 8,1 19,5
2005/10 2 415 212 272 8,1 19,2

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 22.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2005, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/10/tyti_2005_10_2005-11-22_tau_007.html