Julkaistu: 19.6.2006

Työllisyys parani vuonna 2005

Työllisiä oli Suomessa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2005 keskimäärin 2 401 000 henkeä. Tämä oli 36 000 henkeä enemmän kuin vuonna 2004. Työllisten naisten määrä kasvoi 22 000 ja miesten 14 000 hengellä. Työllisyysaste, 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuus vastaavasta väestöryhmästä, oli 68,0 prosenttia, 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä käy ilmi viikolla 25 ilmestyvästä Tilastokeskuksen Työvoimatilasto 2005 -julkaisusta.

Työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 palvelutoimialoilla yhteensä 27 000 hengellä. Näistä 15 000 oli työllisiä sosiaalipalveluissa. Rakentamisessa työllisten määrä lisääntyi 10 000 hengellä. Sekä teollisuudessa että maa- ja metsätaloudessa työllisten määrä säilyi lähes ennallaan.

Vuonna 2005 jatkuvaa kokoaikatyötä teki 75 prosenttia palkansaajista. Vajaa 17 prosenttia palkansaajista työskenteli määräaikaisissa työsuhteissa. Osuus oli hieman kasvanut edellisestä vuodesta. Osa-aikatyötä teki palkansaajista 13 prosenttia. Yleisimmät syyt osa-aikatyöhön olivat opiskelu, se että kokoaikatyötä ei löytynyt sekä eläke tai osa-aikaeläke.

Työttömiä oli vuonna 2005 keskimäärin 220 000 henkeä. Tämä oli 9 000 henkeä, neljä prosenttia, vähemmän kuin vuonna 2004. Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta pieneni 8,8 prosentista 8,4 prosenttiin. Vuonna 2005 työttömiä, joiden työttömyys oli kestänyt yli vuoden, oli noin 52 000, lähes saman verran kuin vuotta aiemmin.

Työllisten määrän muutos edellisestä vuodesta

Lähde: Työvoimatilasto 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09)1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 19.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/tyti_2005_2006-06-19_tie_001.html