Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, huhtikuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2004/ 6 2 361 236 288 9,1 20,8
2004/ 7 2 366 235 287 9,0 20,7
2004/ 8 2 371 233 287 8,9 20,7
2004/ 9 2 373 230 286 8,8 20,8
2004/10 2 374 228 286 8,8 20,9
2004/11 2 375 227 285 8,7 21,0
2004/12 2 377 225 284 8,7 21,0
2005/ 1 2 380 224 282 8,6 20,8
2005/ 2 2 385 222 280 8,5 20,6
2005/ 3 2 389 221 279 8,5 20,5
2005/ 4 2 392 219 278 8,4 20,4
2005/ 5 2 394 217 278 8,3 20,4
2005/ 6 2 396 216 277 8,3 20,5
2005/ 7 2 398 216 276 8,2 20,4
2005/ 8 2 403 216 274 8,3 20,3
2005/ 9 2 409 217 272 8,3 20,1
2005/10 2 416 218 270 8,3 20,0
2005/11 2 423 219 268 8,3 19,9
2005/12 2 429 219 266 8,3 19,9
2006/ 1 2 433 218 263 8,2 20,0
2006/ 2 2 436 216 261 8,1 20,1

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 21.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2006, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/02/tyti_2006_02_2006-03-21_tau_007.html