Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, huhtikuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2004/ 7 2 367 235 287 9,0 20,7
2004/ 8 2 371 233 287 8,9 20,7
2004/ 9 2 372 230 286 8,8 20,8
2004/10 2 373 228 286 8,8 20,9
2004/11 2 374 227 285 8,7 21,0
2004/12 2 376 226 284 8,7 21,0
2005/ 1 2 380 225 282 8,7 20,9
2005/ 2 2 384 224 280 8,6 20,7
2005/ 3 2 389 223 279 8,5 20,6
2005/ 4 2 393 221 278 8,4 20,5
2005/ 5 2 395 218 278 8,4 20,6
2005/ 6 2 396 217 277 8,3 20,6
2005/ 7 2 399 216 276 8,3 20,6
2005/ 8 2 404 216 274 8,3 20,4
2005/ 9 2 410 217 272 8,3 20,1
2005/10 2 417 218 270 8,3 19,9
2005/11 2 423 219 268 8,3 19,6
2005/12 2 428 218 266 8,2 19,4
2006/ 1 2 431 216 263 8,2 19,3
2006/ 2 2 434 213 261 8,1 19,2
2006/ 3 2 435 210 259 7,9 19,2

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 25.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2006, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/03/tyti_2006_03_2006-04-25_tau_007.html