Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, huhtikuu

Työlliset toimialoittain, 2. neljännes 2006 ja 2005, tuhatta henkeä

Toimiala - Industry Vuosi/neljännes - Year/quarter
2006/2 2005/2 Muutos - Change, %
2006/2 - 2005/2
Kaikki toimialat - All industries 2 461 2 425 1,5
Maa- ja metsätalous - Agriculture and forestry 118 119 -0,5
Teollisuus - Manufacturing 467 468 -0,2
Rakennustoiminta - Construction 165 159 3,7
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -
Trade, hotels and restaurants
384 384 -0,0
Liikenne - Transport and communication 181 170 6,5
Rahoitus- ja liike-elämää palveleva toiminta -
Financing, real estate, business services
335 320 4,8
Julkiset ja muut palvelut - Public and other services 807 799 0,9
Tuntematon - Unknown 4 6 ..

Päivitetty 7.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2006, Työlliset toimialoittain, 2. neljännes 2006 ja 2005, tuhatta henkeä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/06/tyti_2006_06_2006-08-07_tau_008.html