Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 19.2.2008

Työllisyys lisääntyi tammikuussa 2008

Työllisiä oli tammikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 480 000, mikä oli 100 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä työnantajasektorilla työllisyys kasvoi 85 000 henkilöllä. Palkansaajia oli 94 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 69,3 prosenttia, mikä oli 2,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi kolme prosenttiyksikköä ja oli 70,7 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi 1,5 prosenttiyksiköllä 67,9 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,7 prosenttia.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 tammikuussa 181 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömyysaste oli 6,8 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli tammikuussa 6,4 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,5 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 11,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 17,7 prosenttia, mikä oli prosenttiyksikön pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2008/01– 2007/01, tuhatta henkeä

  2008/01 2007/01 Muutos, %
2008/01 - 2007/01
Työlliset 2 480 2 380 4,2
Työttömät 181 195 -7,4
Työvoima 2 661 2 575 3,3
Työvoimaan kuulumattomat 1 332 1 397 -4,6
      Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, % 69,3 67,1 2,2
Työttömyysaste, % 6,8 7,6 -0,8
Työvoimaosuus, % 66,6 64,8 1,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.
     

 
Työvoimatutkimuksen sisältöä ja tiedonkeruuta uudistettu

Työvoimatutkimuksessa on vuoden 2008 alussa otettu käyttöön uudistuksia, jotka laajentavat tutkimuksen tietosisältöä. Myös joidenkin käsitteiden määritelmät muuttuvat. Uudistukset perustuvat EU:n asetuksiin, ja niillä pyritään parantamaan EU-maiden työvoimatilastojen vertailtavuutta.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001.html

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote (sisältää myös työ- ja elinkeinoministeriön tiedot):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_004_2008-02-19.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2008, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (394,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/01/tyti_2008_01_2008-02-19_tie_001_fi.html