Julkaistu: 6.7.2009

Työllisten määrä oli vuonna 2008 ennätyksellisen suuri

Työllisyyden paraneminen jatkui vuoden 2008 aikana hidastuen kuitenkin vuoden loppua kohti. Työllisiä oli vuonna 2008 keskimäärin 2 531 000 henkeä, mikä oli 39 000 henkeä eli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Työllisten lukumäärä oli suurin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen historiassa. Työllisten lukumäärän kasvu on 2000-luvulla liittynyt erityisesti 55-64-vuotiaiden työssä pysymiseen.

Työttömien määrä väheni vuonna 2008, kuten edellisinäkin vuosina. Työttömiä oli vuonna 2008 keskimäärin 172 000 henkeä, mikä oli 11 000 henkeä eli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Vuoden 2008 virallinen työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta pieneni 6,9 prosentista 6,4 prosenttiin.

Kuvio 1. Työllisten ja työttömien määrä 1999-2008

2000-luvulla 55 vuotta täyttäneiden työllisten määrä on kasvanut nopeasti suurten ikäluokkien myötä. 55-74-vuotiaiden työllisten määrä kasvoi 238 000 hengellä vuodesta 1999 vuoteen 2008. Myös 55 vuotta täyttäneiden työllisyysaste on noussut merkittävästi; 55-64-vuotiaiden työllisyysaste oli vuonna 2008 jopa 17 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 1999. Muissa ikäryhmissä muutos on ollut selvästi vähäisempää.

Kuvio 2. 15-64-vuotiaiden työllisyysasteet ikäryhmittäin 1999 ja 2008

Työvoimatilasto 2008 -vuosiraportti ilmestyy elokuussa 2009.

Lähde: Työvoimatilasto 2008 - Työvoimatutkimuksen tuloksia vuosilta 1999-2008. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 6.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/tyti_2008_2009-07-06_tie_001.html