Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 22.9.2009

Elokuussa työllisiä 95 000 vähemmän kuin vuosi sitten

Vuoden 2009 elokuussa työllisyys jatkoi vähenemistään ja työttömyys kasvuaan. Työttömyyden tasoa parhaiten kuvaava mittari, kausitasoitettu työttömyysaste, oli elokuussa 8,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi selvästi enemmän kuin naisten. Nuorten työttömyys kasvoi edelleen ja kausitasoitettuna nuorten työttömyysaste oli elokuussa 22,4 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2009 elokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 471 000 eli 95 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, mutta yrittäjien määrä hieman lisääntyi. Työllisten määrä väheni kaikissa lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 68,7 prosenttia eli 2,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi laski 67,4 prosenttiin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden elokuusta 4,7 prosenttiyksikköä 68,9 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,9 prosenttiyksikköä 68,5 prosenttiin.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 elokuussa 203 000, mikä oli 52 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 45 000:lla ja työttömien naisten 8 000:lla.

Työllisyyden muutokset 2009/08 – 2008/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/08 2008/08 2009/08 - 2008/08
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 028 4 008 0,5
Työvoima yhteensä 2 674 2 717 –1,6
Työlliset yhteensä 2 471 2 566 –3,7
– palkansaajat 2 132 2 236 –4,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 339 330 2,7
Työttömät 203 151 34,6
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 354 1 291 4,9
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 68,7 71,5 –2,8
Työttömyysaste, % 7,6 5,6 2,0
Työvoimaosuus, % 66,4 67,8 –1,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työttömyysaste oli elokuussa 7,6 prosenttia, mikä oli 2,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli elokuussa 8,8 prosenttia. Matalimmillaan, huhtikuussa 2008, työttömyysasteen trendi oli 6,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 3,4 prosenttiyksikköä 8,0 prosenttiin ja naisten 0,6 prosenttiyksikköä 7,1 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli elokuussa 17,7 prosenttia, mikä oli 5,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi kasvoi 22,4 prosenttiin. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen läänissä, 6,4 prosenttia, ja suurin Itä-Suomen läänissä, 10,3 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia työikäisiä oli elokuussa 1 354 000, mikä oli 63 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2009 lopussa kaikkiaan 270 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 74 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Pirkanmaalla (52 %), Etelä-Pohjanmaalla (52 %) ja Varsinais-Suomessa (50 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 28 000, mikä oli 23 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli elokuun lopussa yhteensä 75 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,8 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 15 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 32 000 uutta avointa työpaikkaa eli 14 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2009/08 – 2008/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/08 2008/08 2009/08 - 2008/08
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 270 195 38,0
– yli vuoden työttömänä olleet 41 42 –3,0
Toimenpiteillä yhteensä 75 77 –1,8
– tukitoimenpitein työllistetyt 33 37 –9,8
– työvoimakoulutuksessa 26 23 12,0
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 16 –3,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 32 45 –29,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Lehdistötiedote opiskelijoiden tilastoinnista työvoimatutkimuksessa:
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_008_2009-07-31.html

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (401,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.09.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/08/tyti_2009_08_2009-09-22_tie_001_fi.html