Julkaistu: 16.2.2010

Työllisyys kääntyi laskuun, työttömyys kasvoi vuonna 2009

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys kääntyi laskuun vuonna 2009. Niin ikään työttömyysaste kääntyi nousuun ensin kerran sitten vuoden 1994. Työllisyyden lasku kohdistui erityisesti miehiin ja teollisuuden toimialaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009.

Viimeisten neljän vuoden ajan kohonnut työllisyysaste kääntyi laskuun vuonna 2009. Työllisyysaste laski 2,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 68,3 prosenttia vuonna 2009. Työllisyysaste laski vuoden 2005 tasolle.

Työllisiä oli 2 457 000 vuonna 2009. Työllisten määrä väheni 74 000 hengellä. Kun edellisenä vuonna 2008 työllisten määrä oli vielä kasvanut 39 000:lla, tapahtui vuonna 2009 tässä suhteessa selkeä käänne huonompaan.

Työttömyysaste kääntyi nousuun vuonna 2009. Työttömyysaste oli viime vuonna 8,2 prosenttia. Näin ollen työttömyysaste nousi vuoden 2005 tasolle. Miesten työttömyysaste oli 8,9 ja naisten 7,6 prosenttia.

Työttömiä oli vuonna 2009 keskimäärin 221 000, mikä oli 49 000 enemmän kuin vuonna 2008. Miehiä oli työttömänä 122 000 ja naisia 99 000. Vuoteen 2008 verrattuna työttömiä miehiä oli 37 000 ja naisia 12 000 enemmän.

Työttömyysasteet sukupuolen mukaan 1989–2009, 15–74-vuotiaat, %

Työttömyysasteet sukupuolen mukaan 1989–2009, 15–74-vuotiaat, %

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (583,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tie_001_fi.html