Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 22.2.2011

Tammikuun työttömyysaste 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli tammikuussa 215 000, mikä on 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, joka on 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 43 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/01

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/01

Työllisiä oli vuoden 2011 tammikuussa 2 410 000, mikä oli 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä työllisten miesten että naisten määrä lisääntyi. Työllisten määrä lisääntyi Itä-Suomen, Lounais-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 66,8 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,1 prosenttia. Sekä miesten että naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden tammikuusta. Miesten työllisyysaste oli 67,6 ja naisten 65,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 tammikuussa 215 000, mikä oli 35 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,2 prosenttia, joka on 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli 8,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 9,0 ja naisten 7,3 prosenttia.15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 19,1 prosenttia, mikä oli 3,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,4 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Työllisyyden muutokset 2010/1 – 2011/1 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/1 2011/1 2010/1 - 2011/1
1000 henkeä Prosenttia (%)
Väestö yhteensä 4 035 4 051 0,4
Työvoima yhteensä 2 617 2 625 0,3
Työlliset 2 367 2 410 1,8
– palkansaajat 2 050 2 086 1,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 317 324 2,2
Työttömät 250 215 –13,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 418 1 426 0,6
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 65,6 66,8 1,3
Työttömyysaste 9,5 8,2 –1,4
Työvoimaosuus 64,9 64,8 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2011 lopussa kaikkiaan 266 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 29 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (-19 %), Pohjanmaalla (-17 %), Pirkanmaalla (-13 %) ja Pohjois-Savossa (-12 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 21 000, mikä oli 13 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli tammikuun lopussa yhteensä 107 000, mikä oli 19 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 34 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 7 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 54 000 uutta avointa työpaikkaa eli 16 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2010/1– 2011/1 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/1 2011/1 2010/1- 2011/1
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 295 266 –9,8
– yli vuoden työttömänä olleet 49 59 19,0
Toimenpiteillä yhteensä 88 107 21,9
– tukitoimenpitein työllistetyt 30 35 16,6
– työvoimakoulutuksessa 31 32 2,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 18 3,3
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 9 22 139,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 38 54 41,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimus 2010, työllisyys ja työttömyys vuonna 2010: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tie_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen aikasarjatiedot 2000–2009: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tie_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (423,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/01/tyti_2011_01_2011-02-22_tie_001_fi.html