Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, lokakuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2011/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 388 2 408 19 0,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 115 110 -5 -4,6
Maatalous 01 85 80 -5 -5,9
C Teollisuus 10-33 355 348 -7 -2,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 42 50 7 17,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 55 55 0 0,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 50 46 -4 -8,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 60 58 -2 -3,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 115 110 -5 -4,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 29 -4 -12,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 23 -4 -16,1
F Rakentaminen 41-43 161 163 3 1,6
Talonrakentaminen 41 55 62 8 13,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 86 84 -3 -3,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 284 288 4 1,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 39 40 0 1,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 90 92 2 1,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 154 156 2 1,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 156 149 -7 -4,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 104 97 -7 -6,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 52 -1 -0,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 80 -1 -0,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 92 96 3 3,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 73 5 8,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 148 153 4 2,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 57 2 3,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 95 94 -1 -0,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 58 -1 -2,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 112 -1 -0,8
P Koulutus 85 179 191 12 6,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 372 378 7 1,8
Terveyspalvelut 86 177 177 0 0,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 77 76 -1 -1,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 118 125 8 6,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 52 60 8 14,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 80 81 1 0,8
X Toimiala tuntematon 00 10 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2011, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2011/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_028_fi.html