Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2019, marraskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2011/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 159 2 187 28 1,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 41 41 0 0,7
Maatalous 01 18 19 2 8,7
C Teollisuus 10-33 349 336 -13 -3,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 46 2 5,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 56 54 -2 -3,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 47 -5 -9,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 50 -8 -13,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 112 114 2 2,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 25 -3 -10,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 25 -4 -12,9
F Rakentaminen 41-43 131 140 8 6,1
Talonrakentaminen 41 47 51 5 10,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 65 70 5 7,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 269 273 5 1,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 34 1 1,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 85 85 -0 -0,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 150 154 4 2,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 137 128 -9 -6,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 81 75 -6 -7,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 56 52 -4 -6,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 74 76 3 3,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 86 91 4 5,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 69 2 3,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 123 125 2 2,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 50 54 4 8,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 88 89 1 1,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 55 53 -2 -3,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 120 3 2,2
P Koulutus 85 166 176 10 5,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 367 386 19 5,1
Terveyspalvelut 86 169 179 10 5,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 83 0 0,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 116 124 9 7,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 41 42 1 1,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 63 62 -1 -1,5
X Toimiala tuntematon 00 11 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2011, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2011/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_034_fi.html