Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 20.9.2011

Elokuun työttömyysaste 6,6 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli elokuussa 177 000, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,6 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 30 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/08

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/08

Työllisiä oli vuoden 2011 elokuussa 2 522 000, mikä oli 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 25 000 ja naisia noin 6 000 enemmän kuin elokuussa 2010.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 69,8 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden elokuusta 1,4 prosenttiyksikköä 71,0 prosenttiin ja naisten 0,4 prosenttiyksikköä 68,6 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 elokuussa 177 000, mikä oli 20 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömiä miehiä oli 91 000 ja naisia 86 000 henkeä.

Työttömyysaste oli elokuussa 6,6 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,5 ja naisten 6,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli elokuussa 13,0 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,7 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2010/08–2011/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/08 2011/08 2010/8 - 2011/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 046 4 060 0,4
Työvoima yhteensä 2 689 2 700 0,4
Työlliset 2 492 2 522 1,2
– palkansaajat 2 151 2 197 2,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 341 326 –4,4
Työttömät 197 177 –10,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 357 1 360 0,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,8 69,8 0,9
Työttömyysaste 7,3 6,6 –0,8
Työvoimaosuus 66,5 66,5 0,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2011 lopussa kaikkiaan 235 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 18 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Ahvenanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi (9 %) edellisestä vuodesta. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (–14 %), Hämeessä (–12 %) ja Pirkanmaalla (–11 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 9 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli elokuun lopussa yhteensä 103 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 49 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2010/08– 2011/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/08 2011/08 2010/08 - 2011/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 253 235 –7,2
– yli vuoden työttömänä olleet 56 57 2,0
Toimenpiteillä yhteensä 98 103 4,7
– tukitoimenpitein työllistetyt 36 35 –1,1
– työvoimakoulutuksessa 29 25 –14,6
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 18 4,0
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 16 25 53,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 42 49 17,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimus 2010, Työllisyys ja työttömyys vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Työsuhteet ja työajat vuonna 2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Ari Väisänen (09) 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (424,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/08/tyti_2011_08_2011-09-20_tie_001_fi.html