Julkaistu: 26.1.2012

Työttömyys väheni vuonna 2011

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun vuonna 2011. Vuoden 2011 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 8,4 prosenttia. Samalla myös työllisyys parani hieman. Tiedot käyvät ilmi työvoimatutkimuksen päivitetyistä aikasarjataulukoista.

Työttömyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1989–2011, 15–74-vuotiaat, %

Työttömyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1989–2011, 15–74-vuotiaat, %

Miesten työttömyys pysyi edelleen naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla. Vuonna 2011 miesten työttömyysaste oli 8,4 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2010. Naisten työttömyysaste pieneni 0,5 prosenttiyksikköä 7,1 prosenttiin.

Nuorten asema työmarkkinoilla parani hieman. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste vuonna 2011 oli 20,1 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 21,4 prosenttia. Nuorten työttömyys on silti selvästi yleisempää kuin 2000-luvun parhaina vuosina 2007 ja 2008, jolloin nuorten työttömyysaste oli 16,5 prosenttia.

Vuonna 2011 työllisiä oli 2 474 000 eli 27 000 enemmän kuin vuonna 2010. Työllisten määrä kasvoi eniten sosiaali- ja terveyspalveluissa (+17 000). Suurin vähennys oli toimialaryhmässä kuljetus ja varastointi (–9 000).

15–64-vuotiaiden työllisyysaste vuonna 2011 oli 68,6 prosenttia. Edellisvuonna se oli 67,8 prosenttia.

Vuonna 2011 työllisten tekemien työtuntien määrä oli 0,9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010. Työtuntien määrä työllistä kohti oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ovat työvoimatutkimuksen vuotta 2011 koskevia vuosikeskiarvoja, jotka on julkaistu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_fi.asp . Työvoimatutkimuksen aikasarjataulukot sisältävät tietoja 15–74-vuotiaan väestön työmarkkina-asemasta muun muassa iän, maakunnan, ammattiaseman ja toimialan mukaan.

Seuraavat työvoimatutkimuksen vuositietoja koskevat julkistukset ovat 6.3., 11.9. ja 6.11.2012. Niissä julkistetaan yksityiskohtaisempia tietoja työllisyydestä ja työttömyydestä vuonna 2011.


Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/tyti_2011_2012-01-26_tie_001_fi.html