Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 20.3.2012

Helmikuun työttömyysaste 7,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli helmikuussa 204 000, mikä oli 17 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 8,4 prosenttia. Työllisiä oli 32 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/02–2012/02

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/02–2012/02

Työllisiä oli vuoden 2012 helmikuussa 2 458 000, mikä oli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ± 30 000). Työllisiä miehiä oli 7 000 ja naisia 26 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla mutta väheni julkisella sektorilla. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrät kasvoivat.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 68,0 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden helmikuusta 1,5 prosenttiyksikköä 67,6 prosenttiin ja miesten 0,2 prosenttiyksikköä 68,4 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 helmikuussa 204 000, mikä oli 17 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa (virhemarginaali ± 16 000). Työttömiä miehiä oli 119 000 ja naisia 85 000 henkeä.

Työttömyysaste oli helmikuussa 7,7 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,6 ja naisten 6,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli helmikuussa 20,5 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,6 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2011/02–2012/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/02 2012/02 2011/02 - 2012/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 053 4 070 0,4
Työvoima yhteensä 2 647 2 662 0,6
Työlliset 2 425 2 458 1,3
– palkansaajat 2 091 2 112 1,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 334 346 3,6
Työttömät 221 204 –7,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 407 1 408 0,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 67,1 68,0 0,9
Työttömyysaste 8,4 7,7 –0,7
Työvoimaosuus 65,3 65,4 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2012 lopussa kaikkiaan 254 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta 10 ELY-keskuksen alueella; eniten Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa, kaikissa -5 prosenttia. Vastaavasti eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Pohjois-Karjalassa (6 %) ja Ahvenanmaalla (9 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli helmikuun lopussa yhteensä 111 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 62 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2011/02–2012/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/02 2012/02 2011/02 - 2012/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 259 254 –2,0
– yli vuoden työttömänä olleet 58 59 1,9
Toimenpiteillä yhteensä 112 111 –0,5
– tukitoimenpitein työllistetyt 36 32 –11,4
– työvoimakoulutuksessa 34 29 –15,1
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 21 10,4
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 23 29 29,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 59 62 4,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työllisyys parani vuonna 2011

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot (sisältää vuoden 2011 vuosikeskiarvot)

Työvoimatutkimus 2010, Aikasarjatiedot 2001–2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.03.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/02/tyti_2012_02_2012-03-20_tie_001_fi.html