Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 24.4.2012

Maaliskuun työttömyysaste 8,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli maaliskuussa 227 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Vuonna 2012 maaliskuun työttömyysaste oli 8,5 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 9,3 prosenttia. Työllisiä oli 43 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työttömyysaste oli 8 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2012/03

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2012/03

Työllisiä oli vuoden 2012 maaliskuussa 2 431 000, mikä oli 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ± 31 000). Työllisiä miehiä oli 12 000 ja naisia 32 000 enemmän kuin maaliskuussa 2011. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrät kasvoivat.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 67,6 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden maaliskuusta 1,8 prosenttiyksikköä 66,7 prosenttiin ja miesten 0,7 prosenttiyksikköä 68,6 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 maaliskuussa 227 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa (virhemarginaali ± 17 000). Työttömiä miehiä oli 127 000 ja naisia 101 000 henkeä.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 8,5 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,2 ja naisten 7,9 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 24 prosenttia, mikä oli 3,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,3 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2011/03 – 2012/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/03 2012/03 2011/03 - 2012/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 054 4 071 0,4
Työvoima yhteensä 2 633 2 658 1,0
Työlliset 2 388 2 431 1,8
– palkansaajat 2 060 2 092 1,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 328 339 3,5
Työttömät 245 227 –7,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 422 1 412 –0,6
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,4 67,6 1,3
Työttömyysaste 9,3 8,5 –0,8
Työvoimaosuus 64,9 65,3 0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 432 000 henkeä, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuoden 2011 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten terveys- ja sosiaalipalveluiden ja väheni koulutuksen toimialalla.

Työttömiä oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 211 000 henkeä, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuoden 2011 tammi-maaliskuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 8 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2011 vastaavaan aikaan.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2011/I – 2012/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 635 2 644 0,3
Työlliset yhteensä 2 408 2 432 1,0
Työttömät yhteensä 227 211 –6,9
– miehet 127 120 –5,3
– naiset 100 91 –8,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2012 lopussa kaikkiaan 246 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys väheni edellisen vuoden maaliskuusta kahdeksan ELY-keskuksen alueella; eniten Pirkanmaalla (–5 %), Kainuussa (–5 %), Varsinais-Suomessa (–4 %), Satakunnassa (–4 %) ja Hämeessä (–4 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Pohjois-Karjalassa (10 %), Keski-Suomessa (3 %), Lapissa (3 %) ja Kaakkois-Suomessa (3 %) sekä Ahvenanmaalla (8 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 19 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli maaliskuun lopussa yhteensä 115 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 54 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2011/03– 2012/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/03 2012/03 2011/03 - 2012/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 248 246 –0,6
– yli vuoden työttömänä olleet 57 59 2,3
Toimenpiteillä yhteensä 116 115 –0,7
– tukitoimenpitein työllistetyt 36 32 –12,8
– työvoimakoulutuksessa 37 32 –13,8
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 22 10,8
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 23 30 29,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 60 54 –9,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työllisyys parani vuonna 2011

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot (sisältää vuoden 2011 vuosikeskiarvot)

Työvoimatutkimus 2010, Aikasarjatiedot 2001–2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (595,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tie_001_fi.html