Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 22.5.2012

Huhtikuun työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli huhtikuussa 226 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Vuonna 2012 huhtikuun työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se edellisvuoden huhtikuussa oli 8,2 prosenttia. Työllisiä oli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/04

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/04

Työllisiä oli vuoden 2012 huhtikuussa 2 468 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ± 31 000). Työllisiä miehiä oli 4 000 vähemmän ja naisia 13 000 enemmän kuin huhtikuussa 2011. Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla mutta väheni julkisella sektorilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 68,5 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,2 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden huhtikuusta 0,8 prosenttiyksikköä 68,2 prosenttiin mutta miesten laski 0,3 prosenttiyksikköä 68,7 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 huhtikuussa 226 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa (virhemarginaali ± 17 000). Työttömiä miehiä oli 137 000 ja naisia 89 000 henkeä.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 8,4 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,8 ja naisten 6,9 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli huhtikuussa 23,5 prosenttia eli sama kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,2 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2011/04–2012/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/04 2012/04 2011/04 - 2012/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 055 4 072 0,4
Työvoima yhteensä 2 678 2 693 0,6
Työlliset 2 458 2 468 0,4
– palkansaajat 2 142 2 133 –0,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 316 335 6,0
Työttömät 220 226 2,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 377 1 379 0,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,2 68,5 0,3
Työttömyysaste 8,2 8,4 0,2
Työvoimaosuus 66,0 66,1 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2012 lopussa kaikkiaan 239 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys väheni edellisen vuoden huhtikuusta seitsemän ELY-keskuksen alueella; eniten Pirkanmaalla (–5 %), Satakunnassa (–4 %) ja Varsinais-Suomessa (–3 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Pohjois-Karjalassa (10 %), Etelä-Pohjanmaalla (6 %) ja Lapissa (6 %) sekä Ahvenanmaalla (7 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 16 000, mikä oli sama määrä kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli huhtikuun lopussa yhteensä 115 000, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 28 000 alle 25 –vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 48 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2011/04–2012/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/04 2012/04 2011/04 - 2012/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 238 239 0,7
– yli vuoden työttömänä olleet 57 60 4,4
Toimenpiteillä yhteensä 115 115 –0,3
– tukitoimenpitein työllistetyt 37 32 –14,1
– työvoimakoulutuksessa 36 31 –12,7
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 22 13,6
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 23 30 29,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 47 48 3,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työllisyys parani vuonna 2011

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot (sisältää vuoden 2011 vuosikeskiarvot)

Työvoimatutkimus 2010, Aikasarjatiedot 2001–2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.05.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/04/tyti_2012_04_2012-05-22_tie_001_fi.html