Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 24.7.2012

Kesäkuun työttömyysaste 7,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 kesäkuussa 223 000, mikä oli 15 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, joka on 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli saman verran kuin edellisvuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2012/06

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2012/06

Työllisiä oli vuoden 2012 kesäkuussa 2 581 000, mikä oli saman verran kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ± 32 000). Työllisiä miehiä oli 14 000 vähemmän ja työllisiä naisia 14 000 enemmän kuin kesäkuussa 2011. Palkansaajien määrä väheni, mutta yrittäjien määrä lisääntyi.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 71,7 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden kesäkuusta 0,6 prosenttiyksikköä 69,9 prosenttiin. Miesten työllisyysaste laski ja oli 73,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 kesäkuussa 223 000, mikä oli 15 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa (virhemarginaali ± 17 000). Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 109 000 henkeä.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 7,9 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,8 ja naisten 8,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli kesäkuussa 17,6 prosenttia, mikä oli 2,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,8 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2011/06 – 2012/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/06 2012/06 2011/06 - 2012/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 058 4 074 0,4
Työvoima yhteensä 2 818 2 803 –0,5
Työlliset 2 581 2 581 0,0
– palkansaajat 2 247 2 235 –0,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 334 346 3,7
Työttömät 237 223 –6,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 240 1 271 2,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 71,7 71,7 0,0
Työttömyysaste 8,4 7,9 –0,5
Työvoimaosuus 69,4 68,8 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 524 000 henkeä, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuoden 2011 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten terveys- ja sosiaalipalveluiden ja väheni toimialaryhmässä kuljetus ja varastointi.

Työttömiä oli vuoden 2012 toisella neljänneksellä keskimäärin 238 000 henkeä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuoden 2011 huhti-kesäkuussa. Vuoden toisen neljänneksen työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2011 vastaavaan aikaan.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2012 toisella neljänneksellä oli 1,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2011/II – 2012/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 761 2 762 0,1
Työlliset yhteensä 2 517 2 524 0,3
Työttömät yhteensä 244 238 –2,3
– miehet 136 134 –1,1
– naiset 108 104 –3,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2012 lopussa kaikkiaan 257 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys väheni edellisen vuoden kesäkuusta neljän ELY-keskuksen alueella; eniten Satakunnassa (–4 %), Pohjois-Savossa (–1 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Pohjois-Karjalassa (6 %), Keski-Suomessa (5 %) ja Lapissa (5 %) sekä Ahvenanmaalla (7 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli sama kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli kesäkuun lopussa yhteensä 101 000, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 36 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 35 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2011/06– 2012/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/06 2012/06 2011/06 - 2012/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 253 257 1,9
– yli vuoden työttömänä olleet 57 61 6,5
Toimenpiteillä yhteensä 101 101 –0,4
– tukitoimenpitein työllistetyt 37 31 –14,4
– työvoimakoulutuksessa 25 23 –7,2
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 21 9,6
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 21 26 22,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 38 35 –7,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työllisyys parani vuonna 2011

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Kausitasoitettu trendi auttaa tulkitsemaan työllisyyden ja työttömyyden vaihteluita

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (594,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.07.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tie_001_fi.html