Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 25.9.2012

Elokuun työttömyysaste 7,3 prosenttia


Korjattu 25.9.2012 klo 10:15. Korjattu luku on merkitty punaisella,
oli aiemmin 2 522 000.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 elokuussa 199 000, mikä oli 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia, joka oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden elokuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/08

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/08

Työllisiä oli vuoden 2012 elokuussa 2 526 000 , mikä oli 3 000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ± 31 000). Palkansaajien määrä väheni, mutta yrittäjien määrä kasvoi vuoden 2011 elokuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 70,0 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,2 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden elokuusta 0,7 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin. Miesten työllisyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä 70,7 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 elokuussa 199 000, mikä oli 22 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa (virhemarginaali ± 17 000). Työttömiä miehiä oli 104 000 ja naisia 96 000 henkeä.

Työttömyysaste oli elokuussa 7,3 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,4 ja naisten 7,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli elokuussa 13,5 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,5 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2011/08–2012/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/08 2012/08 2011/08 - 2012/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 060 4 076 0,4
Työvoima yhteensä 2 700 2 725 0,9
Työlliset 2 522 2 526 0,1
– palkansaajat 2 197 2 186 –0,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 326 340 4,3
Työttömät 177 199 12,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 361 1 351 –0,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,8 70,0 0,2
Työttömyysaste 6,6 7,3 0,7
Työvoimaosuus 66,5 66,9 0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2012 lopussa kaikkiaan 246 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 11 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys väheni edellisen vuoden elokuusta vain Pohjois-Savon (0 %) ELY-keskuksen alueella. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Pohjois-Karjalassa (11 %), Etelä-Savossa (9 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (8 %) sekä Ahvenanmaalla (8 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 10 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli elokuun lopussa yhteensä 100 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 42 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2011/08–2012/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/08 2012/08 2011/08 - 2012/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 235 246 4,8
– yli vuoden työttömänä olleet 57 63 10,0
Toimenpiteillä yhteensä 103 100 –2,3
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 30 –14,2
– työvoimakoulutuksessa 25 24 –3,1
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 19 4,1
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 25 27 11,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 49 42 –14,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Kausitasoitettu trendi auttaa tulkitsemaan työllisyyden ja työttömyyden vaihteluita

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (449,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.09.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/08/tyti_2012_08_2012-09-25_tie_001_fi.html