Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 23.10.2012

Syyskuun työttömyysaste 7,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 syyskuussa 187 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuussa) työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2012/09

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2012/09

Työllisiä oli vuoden 2012 syyskuussa 2 451 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ± 32 000). Sekä työllisiä miehiä että työllisiä naisia oli 5 000 enemmän kuin syyskuussa 2011. Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla mutta väheni julkisella sektorilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 68,1 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,1 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden syyskuusta 0,4 prosenttiyksikköä 67,5 prosenttiin ja miesten 0,2 prosenttiyksikköä 68,8 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 syyskuussa 187 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa (virhemarginaali ± 16 000). Työttömiä miehiä oli 102 000 ja naisia 85 000 henkeä.

Työttömyysaste oli syyskuussa 7,1 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,5 ja naisten 6,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli syyskuussa 17 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,5 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2011/09 – 2012/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/09 2012/09 2011/09 - 2012/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 062 4 077 0,4
Työvoima yhteensä 2 621 2 637 0,6
Työlliset 2 440 2 451 0,4
– palkansaajat 2 102 2 103 0,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 338 348 2,9
Työttömät 180 187 3,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 441 1 440 –0,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,8 68,1 0,3
Työttömyysaste 6,9 7,1 0,2
Työvoimaosuus 64,5 64,7 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä (heinä-syyskuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 529 000 henkeä, mikä oli 15 000 enemmän kuin vuoden 2011 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten terveys- ja sosiaalipalveluiden ja väheni teollisuuden toimialalla.

Työttömiä oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 193 000 henkeä, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuoden 2011 heinä-syyskuussa. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2011 vastaavaan aikaan.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2011/III – 2012/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 697 2 721 0,9
Työlliset yhteensä 2 514 2 529 0,6
Työttömät yhteensä 183 193 5,2
– miehet 101 101 0,7
– naiset 83 91 10,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2012 lopussa kaikkiaan 240 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 16 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden syyskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Pohjois-Pohjanmaalla (13 %), Etelä-Savossa (11 %) ja Pohjois-Karjalassa (10 %) sekä Ahvenanmaalla (18 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli syyskuun lopussa yhteensä 108 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2011/09– 2012/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/09 2012/09 2011/09 - 2012/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 224 240 7,0
– yli vuoden työttömänä olleet 56 62 9,3
Toimenpiteillä yhteensä 113 108 –4,2
– tukitoimenpitein työllistetyt 36 30 –14,9
– työvoimakoulutuksessa 30 28 –5,1
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 20 2,2
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 28 30 6,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 42 36 –14,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Kausitasoitettu trendi auttaa tulkitsemaan työllisyyden ja työttömyyden vaihteluita

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (594,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tie_001_fi.html