Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 20.11.2012

Lokakuun työttömyysaste 6,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 lokakuussa 183 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 7,0 prosenttia. Työllisiä oli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/10

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/10

Työllisiä oli vuoden 2012 lokakuussa 2 467 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ± 31 000). Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla mutta väheni julkisella sektorilla. Yrittäjien määrä kasvoi, mutta palkansaajien määrä hieman väheni.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 68,7 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,1 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden lokakuusta 0,5 prosenttiyksikköä 67,7 prosenttiin ja miesten 0,2 prosenttiyksikköä 69,6 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 lokakuussa 183 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa (virhemarginaali ± 16 000). Työttömiä miehiä oli 98 000 ja naisia 85 000 henkeä.

Työttömyysaste oli lokakuussa 6,9 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,2 ja naisten 6,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli lokakuussa 16,2 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,2 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2011/10–2012/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/10 201210 2011/10 - 2012/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 063 4 079 0,4
Työvoima yhteensä 2 644 2 650 0,3
Työlliset 2 458 2 467 0,4
– palkansaajat 2 142 2 140 –0,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 316 327 3,7
Työttömät 186 183 –1,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 420 1 429 0,6
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,3 68,7 0,4
Työttömyysaste 7,0 6,9 –0,1
Työvoimaosuus 65,1 65,0 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2012 lopussa kaikkiaan 250 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 24 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden lokakuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Pohjois-Pohjanmaalla (15 %), Varsinais-Suomessa (14 %) ja Pirkanmaalla (13 %) sekä Ahvenanmaalla (20 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 14 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli lokakuun lopussa yhteensä 112 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 35 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2011/10–2012/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/10 2012/10 2011/10 - 2012/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 226 250 10,5
– yli vuoden työttömänä olleet 56 62 11,5
Toimenpiteillä yhteensä 117 112 –4,3
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 30 –14,9
– työvoimakoulutuksessa 33 31 –5,8
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 21 21 0,8
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 29 30 6,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 38 35 –8,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (424,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/10/tyti_2012_10_2012-11-20_tie_001_fi.html