Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, kesäkuu

Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2011/12 - 2012/12, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos Muutos
2011/12 2012/12 2011/12 - 2012/12 2011/12 - 2012/12
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työmarkkina-asema        
Sukupuolet yhteensä Väestö yhteensä 4 067 4 082 15 0,4
Työvoima yhteensä 2 603 2 593 -10 -0,4
- työlliset 2 411 2 413 2 0,1
- työttömät 192 180 -12 -6,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 464 1 489 25 1,7
Miehet Väestö yhteensä 2 036 2 044 8 0,4
Työvoima yhteensä 1 356 1 356 0 0,0
- työlliset 1 242 1 254 12 0,9
- työttömät 114 102 -12 -10,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 681 689 8 1,2
Naiset Väestö yhteensä 2 030 2 037 7 0,3
Työvoima yhteensä 1 247 1 237 -10 -0,8
- työlliset 1 169 1 159 -10 -0,8
- työttömät 78 78 -0 -0,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 784 800 17 2,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2012, Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2011/12 - 2012/12, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_002_fi.html