Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, marraskuu

Liitetaulukko 20. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2011/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työmarkkina-asema        
Sukupuolet yhteensä Väestö yhteensä 4 065 4 080 15 0,4
Työvoima yhteensä 2 637 2 633 -5 -0,2
- työlliset 2 456 2 448 -9 -0,3
- työttömät 181 185 4 2,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 428 1 447 20 1,4
Miehet Väestö yhteensä 2 035 2 044 8 0,4
Työvoima yhteensä 1 372 1 366 -6 -0,4
- työlliset 1 266 1 260 -5 -0,4
- työttömät 106 105 -0 -0,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 664 678 14 2,1
Naiset Väestö yhteensä 2 029 2 037 7 0,3
Työvoima yhteensä 1 266 1 267 1 0,1
- työlliset 1 190 1 187 -3 -0,3
- työttömät 75 80 5 6,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 764 770 6 0,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2012, Liitetaulukko 20. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2011/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_020_fi.html