Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, marraskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 876,8 871,3 -5,4 -0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 17,6 16,9 -0,7 -4,0
Maatalous 01 7,1 7,0 -0,1 -1,0
C Teollisuus 10-33 145,2 142,8 -2,4 -1,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,4 19,3 -0,1 -0,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,7 19,1 -2,6 -11,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,8 21,3 1,6 7,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,2 22,4 -0,8 -3,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,9 48,5 -1,4 -2,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,3 12,2 0,9 8,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,1 10,5 0,4 3,9
F Rakentaminen 41-43 61,9 60,3 -1,6 -2,6
Talonrakentaminen 41 21,6 20,8 -0,8 -3,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 31,4 30,2 -1,2 -3,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 107,4 105,3 -2,1 -1,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 16,7 17,9 1,1 6,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,4 38,0 2,7 7,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 55,3 49,5 -5,9 -10,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 50,7 50,0 -0,7 -1,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,8 31,8 0,1 0,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,9 18,1 -0,8 -4,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,6 28,2 1,6 5,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 42,8 39,8 -3,0 -6,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,7 28,3 -2,4 -8,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 49,7 52,5 2,8 5,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,8 20,5 -1,3 -5,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 33,7 34,7 1,0 2,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,4 19,5 -0,9 -4,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,9 46,4 -1,5 -3,1
P Koulutus 85 59,8 65,1 5,2 8,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 150,7 147,3 -3,4 -2,2
Terveyspalvelut 86 70,1 67,1 -3,0 -4,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,7 32,4 -0,2 -0,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 47,9 47,7 -0,1 -0,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,7 17,3 0,6 3,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,3 22,3 1,0 4,7
X Toimiala tuntematon 00 3,9 3,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2012, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_035_fi.html