Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 23.4.2013

Maaliskuun työttömyysaste 9,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 maaliskuussa 236 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 8,5 prosenttia. Työllisiä oli 41 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/03

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/03

Työllisiä oli vuoden 2013 maaliskuussa 2 391 000, mikä oli 41 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ±32 000). Työllisiä miehiä oli 35 000 ja työllisiä naisia 5 000 vähemmän kuin maaliskuussa 2012. Työllisten määrä väheni sekä yksityisellä että julkisella sektorilla vuoden 2012 maaliskuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 66,6 prosenttia mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden maaliskuusta 1,6 prosenttiyksiköllä 66,9 prosenttiin ja naisten 0,3 prosenttiyksikköä 66,3 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 maaliskuussa 236 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa (virhemarginaali ±18 000). Työttömiä miehiä oli 130 000 ja naisia 105 000 henkeä.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 9,0 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,7 ja naisten 8,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli maaliskuussa yhteensä 660 000. Heistä työllisiä oli 229 000 ja työttömiä 76 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 305 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 24,8 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 11,5 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2012/03 – 2013/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/03 2013/03 2012/03 - 2013/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 071 4 084 0,3
Työvoima yhteensä 2 658 2 627 –1,2
Työlliset 2 431 2 391 –1,7
– palkansaajat 2 092 2 067 –1,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 339 324 –4,6
Työttömät 227 236 3,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 412 1 458 3,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,6 66,6 –1,0
Työttömyysaste 8,5 9,0 0,4
Työvoimaosuus 65,3 64,3 –1,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 408 000 henkeä, mikä oli 24 000 vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja väheni terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 4,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Pääsiäisestä johtuen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli kaksi arkipäivää vähemmän kuin edellisvuoden tammi-maaliskuussa.

Työttömiä oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 232 000 henkeä, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuoden 2012 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2012/I – 2013/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2012/I 2013/I 2012/I - 2013/I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 644 2 640 –0,2
Työlliset yhteensä 2 432 2 408 –1,0
Työttömät yhteensä 211 232 9,6
– miehet 120 131 8,8
– naiset 91 101 10,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2013 lopussa kaikkiaan 287 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 41 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden maaliskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Varsinais-Suomessa (25 %), Pirkanmaalla (23 %) ja Uudellamaalla (21 %) sekä Ahvenanmaalla (26 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 25 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 107 000 henkilöä, mikä oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 7 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 49 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2012/03 – 2013/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/03 2013/03 2012/03 - 2013/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 246 287 16,6
– yli vuoden työttömänä olleet 59 68 16,2
Palveluissa yhteensä 115 107 –7,2
– työllistetyt 32 28 –10,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 32 29 –4,1
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 15 13 –13,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 37 36 –1,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 54 49 –10,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (595,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/03/tyti_2013_03_2013-04-23_tie_001_fi.html