Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 21.5.2013

Huhtikuun työttömyysaste 8,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 huhtikuussa 239 000, mikä oli 13 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, kun se edellisvuoden huhtikuussa oli 8,4 prosenttia. Työllisiä oli saman verran kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/04

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/04

Työllisiä oli vuoden 2013 huhtikuussa 2 466 000 eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ±31 000). Työllisiä miehiä oli 6 000 vähemmän ja työllisiä naisia 4 000 enemmän kuin huhtikuussa 2012. Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla mutta väheni julkisella sektorilla vuoden 2012 huhtikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 68,7 prosenttia mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden huhtikuusta 0,1 prosenttiyksiköllä 68,6 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 68,8 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 huhtikuussa 239 000, mikä oli 13 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa (virhemarginaali ±19 000). Työttömiä miehiä oli 143 000 ja naisia 96 000 henkeä.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 8,8 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,2 ja naisten 7,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 658 000. Heistä työllisiä oli 257 000 ja työttömiä 83 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 339 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 24,4 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 12,6 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2012/04 – 2013/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/04 2013/04 2012/04 - 2013/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 072 4 084 0,3
Työvoima yhteensä 2 693 2 705 0,4
Työlliset 2 468 2 466 –0,1
– palkansaajat 2 133 2118 –0,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 335 348 3,9
Työttömät 226 239 5,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 379 1 379 0,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,5 68,7 0,2
Työttömyysaste 8,4 8,8 0,5
Työvoimaosuus 66,1 66,2 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2013 lopussa kaikkiaan 279 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 40 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden huhtikuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Varsinais-Suomessa (25 %), Pirkanmaalla (24 %) ja Uudellamaalla (22 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 21 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 109 000 henkilöä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 7 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 46 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2012/04 – 2013/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/04 2013/04 2012/04 - 2013/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 239 279 16,8
– yli vuoden työttömänä olleet 60 69 16,7
Palveluissa yhteensä 115 109 –4,9
– työllistetyt 32 29 –6,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 31 30 –4,0
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 15 13 –10,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 38 37 –1,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 48 46 –5,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/04/tyti_2013_04_2013-05-21_tie_001_fi.html