Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 25.6.2013

Toukokuun työttömyysaste 10,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 toukokuussa 300 000, mikä oli 34 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,8 prosenttia, joka oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työvoimatutkimuksessa työttömyysluvut ovat toukokuussa korkeimmillaan, kun opiskelijat tulevat työmarkkinoille. Työllisiä oli 50 000 vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/05

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/05

Työllisiä oli vuoden 2013 toukokuussa 2 474 000 (virhemarginaali ±31 000), mikä oli 50 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 29 000 ja työllisiä naisia 21 000 vähemmän kuin toukokuussa 2012. Sekä yrittäjien että palkansaajien määrä väheni vuoden 2012 toukokuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 68,9 prosenttia, mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden toukokuusta 1,0 prosenttiyksikköä 69,6 prosenttiin ja naisten 0,9 prosenttiyksikköä 68,2 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 toukokuussa 300 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 34 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömiä miehiä oli 174 000 ja naisia 126 000 henkeä.

Työttömyysaste oli toukokuussa 10,8 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 12,0 ja naisten 9,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 657 000. Heistä työllisiä oli 265 000 ja työttömiä 144 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 409 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 35,2 prosenttia, mikä oli 4,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 21,9 prosenttia.

Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti vuoden muita kuukausia korkeampi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa työttömien määrää ja työttömyysastetta. Toukokuussa kuukausiestimaatteja paremman kuvan työttömyyden tasosta antaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi.

Työllisyyden muutokset 2012/05 – 2013/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/05 2013/05 2012/05 - 2013/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 073 4 085 0,3
Työvoima yhteensä 2 790 2 774 –0,6
Työlliset 2 525 2 474 –2,0
– palkansaajat 2 187 2142 –2,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 338 332 –1,6
Työttömät 266 300 12,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 283 1 311 2,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,9 68,9 –1,0
Työttömyysaste 9,5 10,8 1,3
Työvoimaosuus 68,5 67,9 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2013 lopussa kaikkiaan 269 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 40 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden toukokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Pirkanmaalla (26 %), Uudellamaalla (23 %) ja Varsinais-Suomessa (21 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 16 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 109 000 henkilöä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Palveluiden piirissä oli 3,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 33 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 42 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2012/05 – 2013/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/05 2013/05 2012/05 - 2013/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 229 269 17,3
– yli vuoden työttömänä olleet 61 70 15,4
Palveluissa yhteensä 113 109 –3,1
– työllistetyt 33 32 –2,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 28 28 –1,5
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 14 12 –12,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 38 37 –1,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 50 42 –16,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (428,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/05/tyti_2013_05_2013-06-25_tie_001_fi.html