Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Ehdonalainen vapaus

Ehdonalainen vapaus tarkoittaa, että määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava vanki voidaan vapauttaa ennen rangaistusajan loppua.

Keskivankiluku

Keskivankiluku tarkoittaa vankien päivittäistä keskimäärää kalenterivuoden aikana.

Rangaistuslaitos

Rangaistuslaitoksia (laitostyyppejä) ovat suljetut vankilat ja avolaitokset.

Avolaitoksia ovat avovankilat, avovankilaosastot ja työsiirtolat, jotka Rikosseuraamusvirasto on määrännyt toimimaan avolaitoksina. Avovankilat ovat itsenäisiä laitoksia, kun taas avovankilaosastot toimivat hallinnollisesti jonkin suljetun laitoksen alaisuudessa.

Rangaistusvanki

Vankeusvangeista ja sakkovangeista voidaan käyttää yhteisnimitystä rangaistusvanki.

Rikosseuraamusvirasto

Rikosseuraamusvirasto on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva keskusvirasto, joka vastaa yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanon johtamisesta ja kehittämisestä.

Sakkovanki

Sakkovanki on sakon muuntorangaistusta suorittava vanki. Muuntorangaistus määrätään sakkoon tuomitulle, jolta sakkoa ei ole saatu perityksi (RL 2 a luku 4 §). Pääsäännön mukaan kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Euromääräisenä tuomitun uhkasakon jokaista täyden 30 euron määrää vastaa muuntorangaistusta määrättäessä yhden päivän vankeus. Muuntorangaistuksen pituus on vähintään neljä ja enintään 60 päivää. Rikesakkoa tai järjestysrikkomuksesta tuomittua sakkoa ei saa muuntaa vankeusrangaistukseksi.

Rangaistusmääräysmenettelyssä annettua sakkorangaistusta ei muunneta vankeudeksi (29.8.2008/578).

Tutkintavanki

Tutkintavanki on rikosepäilyn vuoksi vangittu, rangaistuslaitoksessa oleva henkilö. Vangitsemisesta päättää tuomioistuin.

Myös syytetty, joka odottaa vangittuna hovioikeuden ratkaisua käräjäoikeuden tuomioon, on tutkintavanki, vaikka vain hän itse olisi hakenut muutosta.

Poliisin suojissa vapautensa menettäneinä olevat eivät sisälly tähän tilastoon.

Vankeusvanki

Vankeusvanki on henkilö, joka on otettu rangaistuslaitokseen suorittamaan tuomittua ehdotonta vankeusrangaistusta, täytäntöön pantavaksi määrättyä ehdollista vankeusrangaistusta ja/ tai jäännösrangaistusta menetettyään ehdonalaisen vapautensa.

Vanki

Vanki on henkilö, joka on joko vankeusvanki, sakkovanki tai tutkintavanki.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vangit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4335. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/van/kas.html