Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2012

  2012
Eläketapahtumista aiheutuneet suoritukset, 1000 euro Eläkkeensaajille maksettu yhteensä 12 139 981
Vanhuuseläkkeet 9 381 905
Työkyvyttömyyseläkkeet 1 569 832
Työttömyyseläkkeet 87 193
Osa-aikaeläkkeet 113 431
Perhe-eläkkeet 984 919
Hautausavustukset 2 701
Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euro Varsinainen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 42 777 655
TyEL:n mukainen perusvakuutus 38 906 201
TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 392 536
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 79 931
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 19 731
Lisäeläkevastuu 3 379 256
Korvausvastuu, 1000 euro TyEL:n mukainen perusvakuutus 34 991 220
TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 669 391
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 30 321
Korvausvastuu yhteensä 35 690 933

Lähde: Vakuutustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2012, Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_002_fi.html