Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2012 (Korjattu 31.8.2017)

Korjattu 31.8.2017. .Korjattu luku on merkitty punaisella.
  2012
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen henkivakuutus 41 234 281
  Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 36 860 138
  Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 4 374 143
  Ryhmähenkivakuutus 14 905 351
  Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 14 866 612
  Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 38 739
  Yksilöllinen eläkevakuutus 3 365 261
  Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 3 362 720
  Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 2 541
  Ryhmäeläkevakuutus 746 188
  Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 721 151
  Ryhmäeläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 25 037
Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen henkivakuutus 1 902 757
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 1 419 700
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 483 057
Ryhmähenkivakuutus 278 569
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 252 119
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 26 450
Yksilöllinen eläkevakuutus 764 216
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 757 109
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 7 107
Ryhmäeläkevakuutus 80 719
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 74 925
Ryhmäeläkevakuutus -Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 5 794
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen eläkevakuutus 713 893
Ryhmäeläkevakuutus 329 275
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 712 842
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 051
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 302 285
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 20 914
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 6 075
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen eläkevakuutus 80 250
Ryhmäeläkevakuutus 82 373
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 79 385
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 865
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 70 420
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 9 500
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 2 453
Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 1 602 141
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 220 247
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 327 102
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 574 807
Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 1 680 444
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 313 370
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 265 313
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 474 926

Lähde: Vakuutustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2012, Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2012 (Korjattu 31.8.2017) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_005_fi.html