Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2012

  2012
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä, lkm
Henkivakuutus yhteensä 3 979 763 -3 916 975 424 773
Henkivakuutuksen ensivakuutus yhteensä 3 974 435 -3 915 394 424 773
Henkivakuutus 851 354 -1 956 065 365 294
Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalta .. .. ..
Sijoitussidonnainen vakuutus 1 775 988 -944 650 59 264
Pysyvä sairausvakuutus .. .. ..
Tontiinitoiminta .. .. ..
Kapitalisaatiosopimustoiminta 1 293 132 -997 942 215
Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen .. .. ..
Ryhmähenki- ja ryhmäeläkevakuutukset 53 960 -16 737 ..
Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvat henki- ja eläkevakuutukset .. .. ..
Henkivakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 5 328 -1 581 ..
Kotimainen jälleenvakuutus 2 684 -363 ..
Ulkomainen jälleenvakuutus 2 644 -1 218 ..
Ryhmäeläkevakuutuksen osuus jälleenvakuutuksesta .. .. ..

Lähde: Vakuutustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2012, Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_007_fi.html