Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2013

  2013
Eläketapahtumista aiheutuneet suoritukset, 1000 euro Eläkkeensaajille maksettu yhteensä 12 946 249
Vanhuuseläkkeet 10 282 380
Työkyvyttömyyseläkkeet 1 544 342
Työttömyyseläkkeet 3 572
Osa-aikaeläkkeet 97 620
Perhe-eläkkeet 1 015 983
Hautausavustukset 2 352
Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euro Varsinainen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 44 465 877
TyEL:n mukainen perusvakuutus 39 245 323
TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 370 882
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 80 279
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 17 783
Lisäeläkevastuu 4 751 610
Korvausvastuu, 1000 euro TyEL:n mukainen perusvakuutus 37 140 005
TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 669 314
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 31 225
Korvausvastuu yhteensä 37 840 544

Lähde: Vakuutustoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2013, Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_002_fi.html