Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2013

  2013
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä, lkm
Henkivakuutus yhteensä 5 588 812 -3 926 975 424 536
Henkivakuutuksen ensivakuutus yhteensä 5 581 534 -3 925 145 424 536
Henkivakuutus 784 990 -1 813 153 364 020
Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalta - - -
Sijoitussidonnainen vakuutus 2 613 441 -1 105 250 60 194
Pysyvä sairausvakuutus - - -
Tontiinitoiminta - - -
Kapitalisaatiosopimustoiminta 2 129 514 -990 613 255
Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen 406 -287 67
Ryhmähenki- ja ryhmäeläkevakuutukset 53 183 -15 841 -
Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvat henki- ja eläkevakuutukset - - -
Henkivakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 7 277 -1 830 -
Kotimainen jälleenvakuutus 2 452 -659 -
Ulkomainen jälleenvakuutus 4 826 -1 172 -
Ryhmäeläkevakuutuksen osuus jälleenvakuutuksesta - - -
“-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2013, Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_007_fi.html