Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2014

  2014
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä, lkm
Henkivakuutus yhteensä 6 100 400 -3 870 980 371 565
Henkivakuutuksen ensivakuutus yhteensä 6 092 432 -3 869 228 371 565
Henkivakuutus 767 427 -1 741 641 315 105
Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalta - 1) - 1) - 1)
Sijoitussidonnainen vakuutus 2 854 926 -1 668 894 56 141
Pysyvä sairausvakuutus - 1) - 1) - 1)
Tontiinitoiminta - 1) - 1) - 1)
Kapitalisaatiosopimustoiminta 2 463 835 -350 250 263
Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen - 1) - 1) - 1)
Ryhmähenki- ja ryhmäeläkevakuutukset 6 245 -108 443 56
Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvat henki- ja eläkevakuutukset - 1) - 1) - 1)
Henkivakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 7 968 -1 752 - 1)
Kotimainen jälleenvakuutus 3 784 -512 - 1)
Ulkomainen jälleenvakuutus 4 184 -1 239 - 1)
Ryhmäeläkevakuutuksen osuus jälleenvakuutuksesta - 1) - 1) - 1)
1) “-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2014, Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_007_fi.html