Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2015

  2015
Eläketapahtumista aiheutuneet suoritukset, 1000 euro Eläkkeensaajille maksettu yhteensä 14 077 347
  Vanhuuseläkkeet 11 572 239
Työkyvyttömyyseläkkeet 1 406 642
Työttömyyseläkkeet -6
Osa-aikaeläkkeet 59 941
Perhe-eläkkeet 1 035 564
Hautausavustukset 2 968
Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euro Varsinainen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 46 120 921
TyEL:n mukainen perusvakuutus 40 718 143
TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 323 064
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 89 155
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus - 1)
Lisäeläkevastuu 4 990 559
Korvausvastuu, 1000 euro TyEL:n mukainen perusvakuutus 41 403 365
TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 638 132
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 41 284
Korvausvastuu yhteensä 42 082 780
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2015, Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_002_fi.html