Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2015

  2015
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen henkivakuutus 63 035 784
  Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 50 260 089
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 12 775 696
Ryhmähenkivakuutus 14 666 634
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 14 624 925
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 41 709
Yksilöllinen eläkevakuutus 5 175 780
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 5 173 934
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 1 846
Ryhmäeläkevakuutus 713 603
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 713 603
Ryhmäeläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset - 1)
Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen henkivakuutus 1 856 806
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 1 447 306
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 409 500
Ryhmähenkivakuutus 161 853
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 137 509
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 24 344
Yksilöllinen eläkevakuutus 681 334
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 675 955
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 5 379
Ryhmäeläkevakuutus 91 506
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 88 456
Ryhmäeläkevakuutus -Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 3 050
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen eläkevakuutus 854 545
Ryhmäeläkevakuutus 339 392
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 853 466
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 078
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 313 863
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 23 248
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 2 281
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen eläkevakuutus 86 269
Ryhmäeläkevakuutus 77 248
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 85 537
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 732
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 66 375
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 9 386
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 487
Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 1 513 842
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 176 050
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 358 640
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 534 554
Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 1 621 733
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 247 964
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 278 651
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 461 832
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2015, Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_005_fi.html