Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2017, milj. euroa

  2017
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 8 749 2 991 707
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 33 421 2 574 1 102
Osinkotuotot 1 463 295 176
Korkotuotot 893 338 130
Muut sijoitustuotot 9 339 878 256
Arvonalentumisten palautukset 475 87 90
Myyntivoitot 21 250 976 450
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -24 672 -1 275 -392
Kulut kiinteistösijoituksista -380 -77 -67
Kulut muista sijoituksista -5 448 -586 -73
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -437 -96 -21
Arvonalentumiset -2 642 -365 -162
Rakennusten suunnitelmapoistot -24 -3 -8
Myyntitappiot -15 741 -149 -61
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut 0 1 692 -3

Lähde: Vakuutustoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2017, Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_002_fi.html