Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2017

  2017
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm
Vahinkovakuutus yhteensä 4 264 557 -2 688 154 .. 1) 24 087 579 11 888 655
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 4 121 394 -2 764 251 2 029 401 23 810 300 11 888 655
Lakisääteinen tapaturma 554 071 -452 822 170 725 230 216 1 442 785
Urheilijoiden tapaturma 3 775 -2 843 696 57 600
Muu tapaturma 187 354 -104 206 149 483 1 701 327 6 813 218
Sairaus 389 326 -286 603 612 845 1 749 965 3 632 052
Maa-ajoneuvot 771 466 -541 158 445 458 2 390 603 .
Raiteilla liikkuva kalusto .. .. .. .. .
Ilma-alukset .. .. .. .. .
Alukset 67 351 -43 457 6 486 151 770 .
Kuljetettavat tavarat 57 650 -28 105 56 195 1 048 357 .
Tulipalo ja luonnonvoimat 395 994 -241 650 21 648 2 988 511 .
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 578 714 -383 472 408 732 2 883 126 .
Moottoriajoneuvon vastuu 709 420 -444 937 109 163 4 556 663 .
Ilma-aluksen vastuu 0 0 0 0 .
Vesiliikennealuksen vastuu 3 152 -1 245 75 44 791 .
Yleinen vastuu 221 137 -128 011 24 349 2 857 266 .
Luotto 2 376 -1 761 10 14 378 .
Takaus 23 624 -1 242 59 5 463 .
Muut varallisuusvahingot 64 297 -50 798 8 818 418 685 .
Oikeusturva 90 739 -51 931 14 659 2 769 118 .
Matka-apu 0 0 0 0 .
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 143 164 76 097 .. 277 279 .
Kotimainen jälleenvakuutus 79 291 -47 069 84 117 .
Ulkomainen jälleenvakuutus 63 872 123 166 .. 277 162 .
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2017, Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_004_fi.html