Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2018, milj. euroa

  2018
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 1 274 -1 180 223
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 30 026 2 089 635
Osinkotuotot 1 442 336 152
Korkotuotot 1 224 325 100
Muut sijoitustuotot 5 680 762 95
Arvonalentumisten palautukset 1 101 79 40
Myyntivoitot 20 579 587 249
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -28 752 -1 712 -412
Kulut kiinteistösijoituksista -405 -81 -64
Kulut muista sijoituksista -6 006 -371 -34
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -858 -125 -15
Arvonalentumiset -4 112 -868 -196
Rakennusten suunnitelmapoistot -24 -5 -7
Myyntitappiot -17 348 -261 -95
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut . -1 557 .
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2018, Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_002_fi.html