Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2018

  2018
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm
Vahinkovakuutus yhteensä 3 555 303 -2 537 566 .. 1) 25 492 751 12 406 726
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 3 407 769 -2 462 127 1 837 936 24 514 773 12 406 726
Lakisääteinen tapaturma 446 975 -369 572 145 368 230 127 1 448 222
Urheilijoiden tapaturma 1 144 -838 516 53 600
Muu tapaturma 166 242 -98 121 141 787 1 718 848 7 157 115
Sairaus 354 537 -277 934 598 722 1 758 131 3 800 789
Maa-ajoneuvot 628 846 -498 951 396 801 2 440 035 .
Raiteilla liikkuva kalusto .. .. .. .. .
Ilma-alukset .. .. .. .. .
Alukset 75 202 -41 291 7 167 189 418 .
Kuljetettavat tavarat 43 168 -20 820 50 765 1 081 655 .
Tulipalo ja luonnonvoimat 314 734 -239 124 19 117 3 008 526 .
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 477 436 -320 296 343 975 2 911 797 .
Moottoriajoneuvon vastuu 552 626 -372 118 93 212 4 639 934 .
Ilma-aluksen vastuu . . . . .
Vesiliikennealuksen vastuu 3 515 -1 086 133 47 087 .
Yleinen vastuu 191 918 -112 930 19 385 3 163 023 .
Luotto 264 -69 8 13 327 .
Takaus 23 800 111 37 5 353 .
Muut varallisuusvahingot 56 496 -65 891 9 221 454 775 .
Oikeusturva 70 039 -43 191 11 722 2 852 680 .
Matka-apu . . . . .
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 147 534 -75 439 477 977 978 .
Kotimainen jälleenvakuutus 88 161 -49 765 105 125 .
Ulkomainen jälleenvakuutus 59 373 -25 674 372 977 853 .
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2018, Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_004_fi.html