Suomen virallinen tilasto

Velkajärjestelyt

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni vuonna 2019 edellisvuodesta 24,6 prosenttia
22.1.2020
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 433 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 1 122 kappaletta (24,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Verrattuna edellisvuoteen vireille pantujen velkajärjestelyhakemusten määrä oli poikkeuksellisen pieni vuonna 2019. Tätä selittää osaltaan talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen 1.1.2019 voimaan tulleen lain myötä kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin, joka hidasti hakemusten käsittelyä vuoden 2019 alusta.

Seuraava julkistus:
22.4.2020

Kuvaus: Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksiin saapuneista ja loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maksuhäiriöt, velat, velkajärjestely.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Aiempaa laajempia tietoja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä
30.4.2012
Velkajärjestelyt-tilastossa tullaan 30.4.2012 alkaen esittämään aiempaa laajemmin tietoja velkajärjestelyhakemusten ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määristä sekä velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden sosio-ekonomisista taustoista.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/index.html