Julkaistu: 14.7.2005

Veroaste jatkoi laskuaan vuonna 2004

Julkisyhteisöjen keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen heinäkuussa 2005 tarkentuneiden tietojen mukaan 44,3 prosenttia vuonna 2004. Edellisenä vuonna veroaste oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi. Veroasteen lasku johtui bruttokansantuotteen kasvusta, sillä verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 3,4 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 66,3 miljardia euroa. Nettoveroaste, joka kuvaa veroastetta vähennettynä yksityisen sektorin saamien julkisten tulon- ja pääomansiirtojen sekä tukipalkkioiden BKT-suhteella, laski 0,3 prosenttiyksikköä 21,6 prosenttiin.

Valtion verokertymä nousi edellisestä vuodesta 3,6 prosenttia. Kasvaneet arvonlisäverotulot heijastivat vahvistunutta kulutus- ja investointikysyntää, ja alkoholijuomaveron tuotto putosi odotetusti. Kuntien verotulot kasvoivat hitaammin, vajaalla kahdella prosentilla. Sekä valtion että kuntien tuloverokertymät olivat nousussa ansiotuloverotuksen kevennyksistä huolimatta. Tuloveron tuottoa kasvattivat mm. palkkasumman kasvu ja yritysten parantuneiden tulosten takia kohonnut yhteisöveron tuotto.

Pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin 4,0 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti eniten kasvoivat työttömyysvakuutusmaksut.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain

  Milj. euroa
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004*
Kaikki yhteensä 49782 53950 56159 62418 62334 64186 64187 66345
Valtio 26069 28488 29577 34310 32928 34667 34824 36038
- tulo- ja varallisuusvero 8466 9752 10036 13973 12098 12676 11806 12319
- arvonlisävero 9143 9700 10137 10869 11118 11680 12455 13021
Kunnat 10819 11767 12193 13484 13807 13773 13538 13778
Sosiaaliturvarahastot 12730 13542 14246 14486 15473 15640 15721 16399
Euroopan unioni 165 153 142 139 127 106 104 130
  suhteutettuna BKT:hen, %
Kaikki yhteensä 46,1 % 46,0 % 46,4 % 47,7 % 45,7 % 45,6 % 44,6 % 44,3 %
Valtio 24,2 % 24,3 % 24,5 % 26,2 % 24,1 % 24,6 % 24,2 % 24,1 %
- tulo- ja varallisuusvero 7,8 % 8,3 % 8,3 % 10,7 % 8,9 % 9,0 % 8,2 % 8,2 %
- arvonlisävero 8,5 % 8,3 % 8,4 % 8,3 % 8,1 % 8,3 % 8,7 % 8,7 %
Kunnat 10,0 % 10,0 % 10,1 % 10,3 % 10,1 % 9,8 % 9,4 % 9,2 %
Sosiaaliturvarahastot 11,8 % 11,5 % 11,8 % 11,1 % 11,3 % 11,1 % 10,9 % 11,0 %
Euroopan unioni 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

* = ennakkotieto.

Lähde: Verot ja veronluonteiset maksut 2004, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686 skt.95@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 14.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2004/vermak_2004_2005-07-14_tie_001.html