Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2012–2013* 1)

Sektori Verolaji 2012 2013 Muutos, %
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet Kaikki verot ja maksut yhteensä 84 839 88 186 3,9
Tuloverot 29 202 30 780 5,4
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 25 227 25 680 1,8
Omaisuusverot 2 361 2 603 10,2
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 27 790 28 893 4,0
Muut verot 259 230 -11,2
S1311 Valtionhallinto Kaikki verot ja maksut yhteensä 40 084 41 629 3,9
Tuloverot 11 132 11 436 2,7
Omaisuusverot 1 091 1 240 13,7
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 27 786 28 889 4,0
Muut verot 75 64 -14,7
S1313 Paikallishallinto Kaikki verot ja maksut yhteensä 19 359 20 726 7,1
Tuloverot 18 070 19 344 7,1
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 16 16 0,0
Omaisuusverot 1 270 1 363 7,3
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 3 3 0,0
S1314 Sosiaaliturvarahastot Kaikki verot ja maksut yhteensä 25 211 25 664 1,8
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 25 211 25 664 1,8
S212 Euroopan unionin toimielimet Kaikki verot ja maksut yhteensä 185 167 -9,7
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 1 1 0,0
Muut verot 184 166 -9,8
1) Ennakkotieto

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 09 1734 3484, Kirsi Raitanen 09 1734 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2013, Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2012–2013* 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2013/vermak_2013_2014-03-03_tau_001_fi.html