Liitetaulukko 2. Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2010

Koulutusaste Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
  %   %   %
15 vuotta täyttänyt väestö 240 358 100,0 119 542 100,0 120 816 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 80 953 33,7 40 209 33,6 40 744 33,7
Tutkinnon suorittaneita 159 405 66,3 79 333 66,4 80 072 66,3
Keskiaste 82 241 34,2 43 159 36,1 39 082 32,3
Korkea-aste 77 164 32,1 36 174 30,3 40 990 33,9
Alin korkea-aste 27 448 11,4 11 349 9,5 16 099 13,3
Alempi korkeakouluaste 24 307 10,1 11 941 10,0 12 366 10,2
Ylempi korkeakouluaste 23 025 9,6 11 362 9,5 11 663 9,7
Tutkijakoulutusaste 2 384 1,0 1 522 1,3 862 0,7
Lisensiaatintutkinto 663 0,3 419 0,4 244 0,2
Tohtorintutkinto 1 721 0,7 1 103 0,9 618 0,5

Lähde: Koulutustilastot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2010, Liitetaulukko 2. Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2010/vkour_2010_2011-12-02_tau_002_fi.html