Liitetaulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan ja -asteen mukaan 2010

Alue Sukupuoli Koulutusaste
Yhteensä Keskiaste Korkea-
aste
yhtensä
Alin
korkea-
aste
Alempi korkea-
kouluaste
Ylempi korkea-
kouluaste
Tutkija-
koulutusaste
Koko maa yhteensä 3 004 903 1 758 056 1 246 847 472 283 395 862 342 598 36 104
naisia 1 553 170 845 951 707 219 288 632 218 903 185 011 14 673
Yleissivistävä koulutus yhteensä 327 385 327 385 .. .. .. .. ..
naisia 163 795 163 795 .. .. .. .. ..
Kasvatust. ja opettajankoul. yhteensä 89 927 2 154 87 773 12 294 38 276 35 471 1 732
naisia 69 322 748 68 574 11 123 28 430 27 907 1 114
Humanist. ja taidealan koul. yhteensä 143 976 35 989 107 987 7 240 36 235 60 114 4 398
naisia 102 442 23 338 79 104 4 621 27 354 44 957 2 172
Kaup. ja yhteiskuntat. koul. yhteensä 565 571 158 258 407 313 211 186 95 044 94 590 6 493
naisia 383 338 114 088 269 250 150 742 63 150 52 551 2 807
Luonnontieteellinen koulutus yhteensä 70 137 16 228 53 909 5 298 7 350 33 754 7 507
naisia 30 000 4 706 25 294 2 403 3 414 16 764 2 713
Tekniikan koulutus yhteensä 903 138 624 525 278 613 88 034 118 246 65 510 6 823
naisia 146 601 110 485 36 116 6 145 16 244 12 448 1 279
Maa- ja metsätalousalan koul. yhteensä 135 429 97 107 38 322 15 526 11 371 10 301 1 124
naisia 44 507 31 379 13 128 3 568 4 164 4 907 489
Terveys- ja sosiaalialan koul. yhteensä 401 483 186 467 215 016 103 775 69 079 34 385 7 777
naisia 357 354 170 654 186 700 96 230 62 869 23 602 3 999
Palvelualojen koulutus yhteensä 365 321 308 930 56 391 28 705 19 745 7 771 170
naisia 254 414 226 243 28 171 13 669 12 969 1 470 63
Muu tai tuntematon koulutusala yhteensä 2 536 1 013 1 523 225 516 702 80
naisia 1 397 515 882 131 309 405 37

Lähde: Koulutustilastot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2010, Liitetaulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan ja -asteen mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2010/vkour_2010_2011-12-02_tau_004_fi.html