Liitetaulukko 2. Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2011

Koulutusaste Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
  %   %   %
15 vuotta täyttänyt väestö 240 515 100,0 119 759 100,0 120 756 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 78 880 32,8 39 360 32,9 39 520 32,7
Tutkinnon suorittaneita 161 635 67,2 80 399 67,1 81 236 67,3
Keskiaste 83 311 34,6 43 826 36,6 39 485 32,7
Korkea-aste 78 324 32,6 36 573 30,5 41 751 34,6
Alin korkea-aste 27 167 11,3 11 218 9,4 15 949 13,2
Alempi korkeakouluaste 25 163 10,5 12 278 10,2 12 885 10,7
Ylempi korkeakouluaste 23 544 9,8 11 524 9,6 12 020 10,0
Tutkijakoulutusaste 2 450 1,0 1 553 1,3 897 0,7
Lisensiaatintutkinto 661 0,3 423 0,4 238 0,2
Tohtorintutkinto 1 789 0,7 1 130 0,9 659 0,5

Lähde: Koulutustilastot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo 09 1734 3271, Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2011, Liitetaulukko 2. Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2011/vkour_2011_2012-12-04_tau_002_fi.html