Liitetaulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2011

Koulutusala Sukupuoli Koulutusaste
Yhteensä Keskiaste Korkea-aste yhteensä Alin korkea-
aste
Alempi korkea-
kouluaste
Ylempi korkea-
kouluaste
Tutkijakou-
lutusaste
Koulutusalat yhteensä Yhteensä 3 056 326 1 783 389 1 272 937 467 164 414 622 353 721 37 430
Naiset 1 580 351 856 189 724 162 285 700 230 620 192 382 15 460
Yleissivistävä koulutus Yhteensä 327 011 327 011 .. .. .. .. ..
Naiset 162 469 162 469 .. .. .. .. ..
Kasvatust. ja opettajankoul. Yhteensä 91 130 2 137 88 993 12 157 38 243 36 802 1 791
Naiset 70 364 743 69 621 11 002 28 475 28 988 1 156
Humanist. ja taidealan koul. Yhteensä 149 334 37 348 111 986 7 101 38 196 62 157 4 532
Naiset 106 201 24 098 82 103 4 522 28 734 46 584 2 263
Kaup. ja yhteiskuntat. koul. Yhteensä 576 143 162 406 413 737 209 368 99 662 97 937 6 770
Naiset 390 020 116 693 273 327 149 513 65 998 54 814 3 002
Luonnontieteellinen koulutus Yhteensä 72 088 16 832 55 256 5 242 7 716 34 536 7 762
Naiset 30 626 4 660 25 966 2 370 3 556 17 195 2 845
Tekniikan koulutus Yhteensä 916 005 632 319 283 686 86 924 122 419 67 281 7 062
Naiset 148 148 110 740 37 408 6 101 17 011 12 941 1 355
Maa- ja metsätalousalan koul. Yhteensä 135 990 97 270 38 720 15 273 11 840 10 453 1 154
Naiset 45 103 31 608 13 495 3 524 4 443 5 020 508
Terveys- ja sosiaalialan koul. Yhteensä 414 499 193 151 221 348 102 569 74 862 35 821 8 096
Naiset 368 624 176 496 192 128 95 076 68 018 24 809 4 225
Palvelualojen koulutus Yhteensä 371 666 313 949 57 717 28 314 21 174 8 047 182
Naiset 257 438 228 190 29 248 13 465 14 083 1 632 68
Muu tai tuntematon koulutusala Yhteensä 2 460 966 1 494 216 510 687 81
Naiset 1 358 492 866 127 302 399 38

Lähde: Koulutustilastot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo 09 1734 3271, Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2011, Liitetaulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2011/vkour_2011_2012-12-04_tau_004_fi.html