Liitetaulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2013

Koulutusala Koulutusaste
Yhteensä Keskiaste Korkea-aste
yhteensä
Alin
korkea-aste
Alempi
korkeakoulu
aste
Ylempi
korkeakoulu
aste
Tutkija
koulutus-
aste
Koulutusalat yhteensä Yhteensä 3 164 095 1 828 994 1 335 101 461 648 451 445 381 706 40 302
Naiset 1 636 787 874 682 762 105 282 287 252 237 210 475 17 106
Yleissivistävä koulutus Yhteensä 319 183 319 183
Naiset 156 704 156 704
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Yhteensä 93 857 2 214 91 643 11 809 38 181 39 728 1 925
Naiset 72 794 762 72 032 10 693 28 640 31 425 1 274
Humanistinen ja taidealan koulutus Yhteensä 159 784 39 858 119 926 7 104 41 278 66 703 4 841
Naiset 113 221 25 363 87 858 4 504 30 707 50 164 2 483
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Yhteensä 599 359 169 985 429 374 207 875 108 096 106 137 7 266
Naiset 403 721 120 976 282 745 148 414 70 596 60 410 3 325
Luonnontieteellinen koulutus Yhteensä 75 563 17 302 58 261 5 749 7 984 36 286 8 242
Naiset 31 739 4 509 27 230 2 393 3 682 18 089 3 066
Tekniikan koulutus Yhteensä 940 669 645 887 294 782 84 930 130 274 71 916 7 662
Naiset 151 026 110 888 40 138 6 093 18 300 14 181 1 564
Maa- ja metsätalousalan koulutus Yhteensä 137 783 98 152 39 631 14 962 12 677 10 772 1 220
Naiset 46 621 32 468 14 153 3 481 4 862 5 248 562
Terveys- ja sosiaalialan koulutus Yhteensä 441 099 206 309 234 790 100 165 86 726 39 234 8 665
Naiset 391 159 187 642 203 517 92 793 78 363 27 721 4 640
Palvelualojen koulutus Yhteensä 386 031 325 302 60 729 28 060 23 805 8 659 205
Naiset 264 624 233 124 31 500 13 442 15 923 2 058 77
Muu tai tuntematon koulutusala Yhteensä 10 767 4 802 5 965 994 2 424 2 271 276
Naiset 5 178 2 246 2 932 474 1 164 1 179 115
1) Taulukossa käytetty symboli: – Ei yhtään havaintoa

Lähde: Koulutustilastot 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571 , koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2013, Liitetaulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2013/vkour_2013_2014-11-06_tau_004_fi.html