Liitetaulukko 2. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja ikäryhmän mukaan 2015

Koulutusaste Ikäluokat yhteensä 15-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-
    %   %   %   %   %   %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 591 285 982 915 100,0 356 932 100,0 345 816 100,0 317 879 100,0 350 369 100,0 2 237 374 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 345 561 375 475 38,2 56 250 15,8 47 291 13,7 44 743 14,1 51 206 14,6 770 596 34,4
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 3 245 724 607 440 61,8 300 682 84,2 298 525 86,3 273 136 85,9 299 163 85,4 1 466 778 65,6
Keskiaste 1 867 828 479 525 48,8 158 516 44,4 144 229 41,7 127 768 40,2 148 274 42,3 809 516 36,2
Korkea-aste yhteensä 1 377 896 127 915 13,0 142 166 39,8 154 296 44,6 145 368 45,7 150 889 43,1 657 262 29,4
Alin korkea-aste 447 112 467 0,0 866 0,2 12 273 3,5 41 147 12,9 63 239 18,0 329 120 14,7
Alempi korkeakouluaste 484 271 96 397 9,8 83 637 23,4 78 112 22,6 48 080 15,1 34 455 9,8 143 590 6,4
Ylempi korkeakouluaste 403 731 30 727 3,1 55 134 15,4 58 755 17,0 50 720 16,0 47 729 13,6 160 666 7,2
Tutkijakoulutusaste 42 782 324 0,0 2 529 0,7 5 156 1,5 5 421 1,7 5 466 1,6 23 886 1,1

Lähde: Koulutustilastot 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 3.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2015, Liitetaulukko 2. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja ikäryhmän mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2015/vkour_2015_2016-11-03_tau_002_fi.html